Craps - De Neef Verzekeringen

Heb je een schadegeval?

We helpen je graag verder.

Heb je een ongeval of schadegeval dan helpen we je graag verder bij ons op kantoor of per telefoon 016 47 73 44 tijdens de kantooruren of via mail naar craps.deneef@verz.kbc.be. Je kan hier ook een schadeformulier downloaden of aangifte doen via de digitale weg in KBC Mobile en KBC Touch.

Voor dringende bijstand 24/7 kan je terecht bij KBC 016 24 24 24

Bij aangifte van een schadegeval hebben we volgende informatie nodig:
  • de datum waarop het schadegeval zich voordeed
  • een korte omschrijving van de schade (glasbraak, waterschade, …)
  • foto's en andere bewijsstukken die de schade aantonen
  • het rekeningnummer waarop de vergoeding mag worden overgeschreven

Via dit formulier kan je ook je ingevuld aanrijdingsdocument naar ons doorsturen.

Een ziekenhuisopname aangeven doe je, rekening houdend met de wet op de privacy, best via digitale weg op je KBC Mobile of Touch. Dat bespaart je heel wat tijd en papierwerk. De app kan je ook meteen in contact brengen met ons als verzekeringsagent zodat zelfs een digitale aangifte gepaard gaat met persoonlijke ondersteuning vanuit ons kantoor.

Invullen Europees aanrijdingsformulier (EAF)

Dankzij de gerichte vragen op het Europees aanrijdingsformulier kunnen verzekeraars snel uitmaken wie waarvoor verantwoordelijk is.

Deel 1: de voorkant, die door beide partijen moet worden ingevuld op het moment van het ongeval.
Deel 2: de achterkant, die u moet invullen voor u het formulier aan uw verzekeraar afgeeft.

In het eerste deel zijn er twee aparte gedeeltes (A en B, één voor elke chauffeur), een centrale kolom waar kruisjes moeten gezet worden en tot slot een vakje waarin een schets kan gemaakt worden van het ongeval.